استخدام جوشکار، مونتاژکار و تراشکار ماهر

  به چهار نفر جوشکار و مونتاژکار ماهر و یک نفر تراشکار ماهر در تهران-شهرک صنعتی چهاردانگه نیازمندیم. ۰۹۱۲۱۳۲۱۵۳۲ &ndsh; ۰۹۱۹۴۹۱۵۸۳۵
استخدامی

View more posts from this author