استخدام دو ردیف شغلی در تاکسی تلفنی

  به یک نفر منشی آقا مسلط به کامپیوتر جهت شیفت شب و تعدادی راننده جهت شیفت عصر  در تاکسی تلفنی واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۷۳۰۴۵۰۴۸
استخدام

View more posts from this author