استخدام شرکت خدمات گلدیران در شهرقدس

  شرکت خدمات گلدیران به تعدادی تعمیرکار یخچال و لباسشویی در شهر قدس و حومه  (تهران) نیاز دارد. تلفن: ۴۶۸۸۸۰۳۰ الی ۱
استخدام جدید

View more posts from this author