استخدام مترجم در یک شرکت تولیدی معتبر

  یک شرکت تولیدی معتبر  در تهران به  مترجم زبان چینی  آشنا به امور بازرگانی  نیازمند است. تلفن : ۶۶۹۷۰۲۵۰ ایمیل : job@mesingroup.com
استخدامی

View more posts from this author