استخدام منشی در شرکت طراحی مهندسی

  یک شرکت طراحی مهندسی در تبریز به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا جهت منشیگری نیازمند است. تلفن: ۰۹۱۴۱۰۸۵۵۲۳ &ndsh; ۳۳۲۷۳۷۵۲
استخدامی

View more posts from this author