استخدام کافی من، صندوقدار، گارسون و ظرفشوی در تهران

  کافی من و صندوقدار، گارسون خانم و ظرفشوی جهت کار در کافی شاپ در تهران محدوده هروی نیازمندیم تلفن:  ۰۹۱۲۸۰۴۶۳۶۵
استخدام جدید

View more posts from this author