استخدام ۲ نفر حسابدار در شرکت بازرگانی

  شرکت معتبر بازرگانی در تهران به ۲ نفر حسابدار خانم با دو سال سابقه کار و مدرک فوق دیپلم به بالا نیازمند است. رسال رزومه به فکس: ۸۹۷۸۶۷۵۷
استخدام

View more posts from this author