اخبار اشتغال اتباع خارجی

اخبار اشتغال اتباع خارجی
اشتغال اتباع خارجی در ایران خبر ۲۸ فروردین ۹۵ : لطمه اتباع بیگانه غیرمجاز به اشتغال (منبع : خبرگزاری ایسنا) رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه هر خانه‌ای حداقل یک نفر بیکار دارد، گفت: حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور فرصتهای اشتغال را از نیروهای کار داخلی می‌گیرد و به اشتغال […]

اخبار اشتغال اتباع خارجی

اشتغال اتباع خارجی در ایران خبر ۲۸ فروردین ۹۵ : لطمه اتباع بیگانه غیرمجاز به اشتغال (منبع : خبرگزاری ایسنا) رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه هر خانه‌ای حداقل یک نفر بیکار دارد، گفت: حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور فرصتهای اشتغال را از نیروهای کار داخلی می‌گیرد و به اشتغال […]
اخبار اشتغال اتباع خارجی

استخدام