استخدام سوپروایزر انتظامات در فروشگاه هایپر استار

  فروشگاه هایپر استار واقع در مرکز خرید صبا در تهران-چهارراه لشکر سوپروایزر انتظامات استخدام می نماید. شرایط: آشنا به امور حراست ایمنی و انتظامات و آشنا به زبان انگلیسی ایمیل: recruitment-IRN@mfprs.com فکس: ۲۲۶۳۹۰۸۹