استخدام تعدادی راننده جهت کار در باربری

  به تعدادی راننده  با وانت و نیسان جهت کار در باربری واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۰۹۱۹۱۱۰۸۵۰۷ محدوده جنوب شرقی
استخدام

View more posts from this author