استخدام کارگر فنی جهت تراشکاری

  به یک کارگر فنی ترجیحا تراشکار جهت کار در تراشکاری در کرمان نیازمندیم. تلفن:  ۰۹۱۳۳۴۵۷۱۸۹
استخدام

View more posts from this author