جامعه کارگری از نرخ دستمزد سال ۹۵ راضی نیست

   دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه حداقل دستمزد ماهانه عادلانه برای کارگران معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، گفت: جامعه کارگری از نرخ تعیین شده دستمزد برای سال ۹۵ راضی نیست زیرا جوابگوی مخارج زندگی نیست. جهت ورود به صفحه اصلی اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک کنید اصغر […]
استخدام

View more posts from this author