روانه شدن سیل بیکاران برای دریافت «بیمه بیکاری»

روانه شدن سیل بیکاران برای دریافت «بیمه بیکاری»
  بنگاه‌های تولیدی به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های مالی در ۳ سال گذشته و به منظور کاهش آثار رکود سنگین اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و این افراد ناچار به دریافت مقرری بیمه بیکاری از سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند. جهت مشاهده اخبار بیمه بیکاری اینجا کلیک کنید به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، […]

روانه شدن سیل بیکاران برای دریافت «بیمه بیکاری»

  بنگاه‌های تولیدی به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های مالی در ۳ سال گذشته و به منظور کاهش آثار رکود سنگین اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و این افراد ناچار به دریافت مقرری بیمه بیکاری از سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند. جهت مشاهده اخبار بیمه بیکاری اینجا کلیک کنید به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، […]
روانه شدن سیل بیکاران برای دریافت «بیمه بیکاری»

استخدامی