استخدام گروه شرکت های نارنجی

دعوت به همکاری گروه شرکت های نارنجی گروه شرکت های نارنجی  جهت تکمیل کادر تخصصی فروش خود در مشاغل مورد نظر خود ،از افراد واجد شرایط زیر در تهران با حقوق و مزایا عالی دعوت به همکاری مینماید. عنوان شغلی سابقه تعداد کارشناس فروش تلفنی  ۳سال  ۲۰   کارشناس فروش ۲سال  ۲۰  بازاریاب حضوری  ۲ سال  […]
استخدام جدید